Mundësi të pafundme

marrje automobil me qira | fleet management | mobilitet | car sharing

I sigurojmë shërbimet tona në Maqedoninë e Veriut, Kroaci dhe Slloveni me prani në aeroportet kryesore ndërkombëtare në rajon.

SHKUP QENDËR KORPORATIVE

Stojka Cekova br. 5, 1000 Skopje

ZAGREB QENDËR KORPORATIVE

Savska opatovina 36, 10 000 Zagreb

LUBJANË QENDËR KORPORATIVE

Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana

1

VIZIONI YNË

Ta përforcojmë pozitën tonë si provajder i suksesshëm dhe ndëkombëtar i zgjidhjeve të tërësishme për mobilitet të brezit të ardhshëm.

2

PËRGJEGJËSI SHOQËRORE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM

Në Maqedoninë e Veriut, Slloveni, Kroaci dhe në rajonin më të gjerë, ne e mbështesim strategjinë për zhvillim të qëndrueshëm. Në njësinë tonë për kërkim dhe zhvillim, e theksojmë ndikimin e ngritjes së vetëdies, infrastrukturës cilësore për mbushje, ofertën e automjeteve elektrike, modelet e përparuara të biznesit dhe pranimin e përshpejtuar të e-mobilitetit. 

3

MISIONI YNË

Per te thjeshtuar jeten e njerezve dhe duke krijuar dhe ofruar zgjidhje te levizhmeris gjithmon te disponueshme sipas kerkeses.

4

HAPJE PËR INOVACIONE DHE TË MËSUARIT 360 GRADË

Informacionet kthyese prej klientëve dhe partnerëve tanë afarist kanë rëndësi të madhe për ne. Ne besojmë mbi rëndësinë e relacionit mësimdhënës-nxënës në të njëjtën kohë. Duke i dëgjuar nevojat e vërteta të njerëzve, mund të synojmë ta lehtësojmë jetën dhe të ndihmojmë të kalojmë një një shoqëri më të mirë nëpërmjet bashkëpunimit të përbashkët. 

Jemi të nderuar që kemi besimin e klientëve nga më shumë se 100 vendeve

Ne menaxhojmë me parqe automobilistike të më shumë se 200 kompanive dhe të të gjitha madhësive

Flota jonë e larmishme ofron automjete të cilat u përgjigjen të gjitha nevojave dhe dëshirave 

Ne kemi grupin e vet për kërkim dhe zhvillim

Ne jemi furnizuars udhëheqës i mobilitetit elektrik në rajon, me më shumë se 15 milionë kilometra të kaluar deri më tani pa emisione

Ne synojmë shfrytëzimin maksimal të automjeteve dhe kontribuojmë në transportin e qëndrueshëm