Центар за помош на корисници

Подготвивме одговори на најчестите прашања што може да ги имате во врска со услугите за изнајмување автомобили на Avant Car.

ДЕПОЗИТ
ПЛАЌАЊЕ
ПАКЕТИ ЗА ОДГОВОРНОСТ
ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Депозит е блокиран износ на средства на кредитната картичка. Депозит е блокиран износ на средства на кредитната картичка. Депозитот за нашите услуги за изнајмување автомобили се состои од ослободување од штета со дополнителен износ за полн резервар гориво, можни казни за паркирање и надоместоци за чистење во случај на пушење во возилото. Износите на депозитот се разликуваат и зависат од групата резервирани возила.

Пред-овластувањето е задржување на блокирани средства на кредитната картичка на клиентот за време на периодот на изнајмување. Однапред одобрениот износ се користи во случај да се продолжи периодот на изнајмување и доколку клиентот го врати возилото со недостиг на гориво или со парична казна за паркирање.

Депозитот автоматски се ослободува во рок од 30 работни дена по завршувањето на изнајмувањето. Ослободувањето на блокираните средства зависи исклучиво од банката што ја издава картичката – Avant Car никогаш нема пристап до блокираните средства и нема влијание врз времетраењето на овој процес.

Откажувањето на штетата е максимален износ на одговорност за дадено возило (дури и во случаи кога штетата предизвикана на возилото е многу поголема од оваа сума), под услов клиентите да се придржуваат до Општите услови и правила на Avant Car.

Депозитот се состои од ослободување од штета зголемено за износот на полн резервоар гориво, можни казни за паркирање и надоместоци за чистење во случај на пушење во возилото (строго забрането).

ДЕПОЗИТ
ПЛАЌАЊЕ
ПАКЕТИ ЗА ОДГОВОРНОСТ
ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Прифаќаме кредитни картички издадени од Visa, MasterCard и Diners. Готовина или виртуелни кредитни картички не се прифаќаат.

Debit Cards for deposits are only accepted if you take our Carefree Full Insurance Package. This lowers the deposit amount to 100 € which are blocked on your card for the duration of the rental. If full insurance is not purchased, a valid credit card in the name of the renter is required along with a full deposit amount which varies between car groups.

Главниот возач е лицето кое го потпишува договорот за изнајмување и е единствено одговорно за возилото за време на периодот на изнајмување. Клиентот може да користи туѓа кредитна картичка само ако сопственикот на кредитната картичка е присутен при подигнувањето на возилото и има важечка возачка дозвола и лична карта/пасош. Имателот на кредитна картичка мора да биде наведен во договорот како главен возач.

ДЕПОЗИТ
ПЛАЌАЊЕ
ПАКЕТИ ЗА ОДГОВОРНОСТ
ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

„Безгрижен пакет“ е целосен осигурителен производ на Avant Car. Ги покрива сите видови штети кои не се резултат на невнимание или возење под дејство на алкохол и/или дрога. Депозитот за сите групи на автомобили е намален на 100,00 евра.

“Безгрижен пакет” вклучува SCDW (Super Collision Damage Waiver), WUG (Wheels, Undercarriage, Glass), PAI (Personal Accident Insurance), брза постапка при враќање на возилото, редуциран депозит, и намалено учество во штета до 0 EUR.

SCDW (Super Collision Damage Waiver) е покритие за оштетување на каросеријата на автомобилот – без механички делови – и кражба на делови од возилото (покриеноста важи само за возилото, а не и за багажот на патниците).

WUG (Wheels, Undercarriage and Glass) е дополнително осигурително покритие кое го покрива вишокот на штети направени на тркалата, долната страна и стаклото на возилото.

PAI (Personal Incident Insurance) ги покрива медицинските трошоци и трошоците во случај на потенцијална повреда или смрт на возачот и/или патниците за време на периодот на изнајмување.

Кога изнајмувачот ќе се одлучи за осигурување од трета агенција и ќе настане штета за време на периодот на изнајмување, износот за штетата се наплатува директно од клиентот, без разлика кој е одговорен за штетата. Потоа, закупецот мора да го реши проблемот директно со агенцијата од трета страна каде што е купено осигурувањето. Депозитот што е блокиран на кредитната картичка на изнајмувачот зависи од групата на резервирани автомобили и изнесува од 700,00 EUR до 1,400 EUR.

Со целосната опција за осигурување Avant Car „Безгрижен пакет“ сите видови штети се покриени се додека не настанале како резултат на невнимание или возење под дејство на дрога и/или алкохол. Износот на депозитот е исто така намален на 100,00 ЕУР.

ДЕПОЗИТ
ПЛАЌАЊЕ
ПАКЕТИ ЗА ОДГОВОРНОСТ
ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Прекуграничната такса се применува кога го возиме нашиот изнајмен автомобил надвор од границите на Северна Македонија и изнесува 35,00 евра по внесена земја. Дозволен е влез во следните земји:

– Албанија, Косово, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Грција, Црна Гора, Србија и Словенија.

(!) Возилата не можат да се возат во која било друга земја што не е наведена во списокот погоре. Влезот во забранети земји е предмет на парична казна од 625,00 евра.

Еднонасочната такса се наплаќа кога местата за подигање и заминување се различни.

Од Македонија можно е враќање на возилото на следните локации во странство::

  1. Словенија:Љубљана, Марибор и Копер,
  2. Хрватска:Загреб, Задар, Сплит и Дубровник.

Нашиот возен парк е поделен по групи на возила со слични големини и спецификации. Поради оваа причина, не можеме да гарантираме точен модел на автомобил, туку само класа/група на возила.

Нашиот возен парк е поделен по групи на возила со слични големини и спецификации. Поради оваа причина, не можеме да гарантираме точен модел на автомобил, туку само класа/група на возила.

Тие се сметаат за услуги што ви ги даваме за време на изнајмувањето, а нивното плаќање е можно само при подигање на возилото. Дополнителни услуги се, на пример, прекугранична такса, ГПС, детски седишта/потпорни седишта и сл.

Нашиот тим е секогаш достапен да помогне со прашања во врска со процесот на резервација, проблеми и барања за време на изнајмувањето и општи прашања за возилото. Следете го линкот погоре за да го посетите нашиот Центар за поддршка на корисници.